Is er nog plaats voor een Georganiseerd Overleg op organisatieniveau?

In tegenstelling tot het ambtenarenrecht, waarin het overleg en de overlegpartners wettelijk zijn geregeld, geldt in het (collectief) arbeidsovereenkomstenrecht het uitgangspunt van contractsvrijheid.

Het is aan de sociale partners in de betreffende sectoren om te bepalen met welke partijen en op welk niveau overleg wordt gevoerd. Er gelden geen regels over waar, met wie en waarover afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden moeten worden gemaakt.