Is procederen bij de civiele rechter duurder dan bij de bestuursrechter?

Ja, procederen bij de civiele rechter is duurder dan bij de bestuursrechter.

Hogere griffiekosten

De griffiekosten bij de civiele rechter zijn hoger dan bij de bestuursrechter. De griffiekosten (cijfers 2019) van een procedure in drie instanties (beroep, hoger beroep en cassatie) in het civiele recht bedragen minimaal € 741,- tegenover € 433,- in het bestuursrecht (beroep en hoger beroep). Voor werkgevers (niet-natuurlijke personen) zijn de griffiekosten beduidend hoger, zowel in het civiele recht als in het bestuursrecht. In het civiele recht bedragen de griffiekosten voor werkgevers voor een procedure in drie instanties (beroep, hoger beroep en cassatie) in 2019 minimaal € 1673,- (geldt voor zaken met betrekking tot een vordering of verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan € 12.500,-; bij zaken met een beloop van meer dan € 12.500,- zijn de griffiekosten beduidend hoger).

Bekijk meer informatie over de (actuele) tarieven van het griffierecht. Van 29 juli tot en met 30 september 2019 is een wetsvoorstel dat de griffierechten in burgerlijke zaken wijzigt in internetconsultatie.

Advocaat inschakelen verplicht

Daarnaast kent een civielrechtelijke procedure bij het Gerechtshof (hoger beroep) en de Hoge Raad (cassatie) verplichte procesvertegenwoordiging, dat wil zeggen dat het verplicht is om een advocaat in te schakelen (zowel voor de werkgever als de werknemer). Daaraan zijn uiteraard extra kosten verbonden, die bovenop de griffiekosten komen.

In een procedure bij de bestuursrechter is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Bovendien zijn er voor de ambtenaar helemaal geen kosten verbonden aan een bezwaarprocedure die (meestal) voorafgaat aan een bestuursrechtelijke procedure.