Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een cao?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst op individueel niveau: een overeenkomst tussen één werkgever en één werknemer.

Zie voor de wettelijke definitie van arbeidsovereenkomst artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek: “de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten”. Lees ook de pagina Wat staat er in een arbeidsovereenkomst en zijn er minimumvereisten? en Hoe sluit u een arbeidsovereenkomst af met uw werknemer? voor meer informatie.

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst op collectief niveau: een overeenkomst tussen één of meer (verenigingen van) werkgevers en één of meer vakbonden. Zie voor de wettelijke definitie van cao artikel 1, eerste lid, van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst: “de overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen”. Zie voor meer informatie de pagina Welke regels gelden er onder de Wnra voor de nieuwe cao’s voor ambtenaren?