63 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Factsheet voor HR-adviseurs: veranderingen toepassing ketenbepaling van de sector Rijk

In dit praktijkvoorbeeld deelt het Rijk hoe zij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ...

Brochure | 23-04-2018

Animatie voor overheidswerkgevers: wat verandert er?

Deze animatiefilm is bedoeld voor overheidswerkgever. Er wordt uitgelegd wat er voor u als werkgever verandert. Op de website ...

Video | 29-03-2018

Nieuwsbericht over de Ketenbepaling

Basistekst met uitleg over de Ketenbepaling, bedoeld voor voorlichting aan HR-adviseurs en Leidinggevenden

Brochure | 27-11-2017

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: ketenbepaling

Deze animatiefilm kunt u inzetten om de HR-adviseurs en leidinggevenden in uw organisatie voor te lichten over de Ketenbepaling. ...

Video | 27-11-2017

Wanneer zal de Wnra in werking treden? En wat gebeurt er voor die tijd?

De planning is erop gericht dat de nieuwe wet op 1 januari 2020 in werking zal treden. Lees meer.

Vraag en antwoord

Waarom is besloten de vormgeving van de rechtspositie van ambtenaren aan te passen?

De rechtspositie van ambtenaren wordt aangepast zodat de positie van ambtenaren en werknemers zoveel mogelijk gelijk is. Lees ...

Vraag en antwoord

Hoeveel ambtenaren gaan onder de Wnra vallen?

Er gaan ongeveer een half miljoen personen onder de Wnra vallen. Lees verder.

Vraag en antwoord

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de Wnra?

Een belangrijk gevolg van de Wnra is dat de aanstelling van ambtenaren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Lees meer.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een cao?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst op individueel niveau: een overeenkomst tussen één werkgever en één werknemer.

Vraag en antwoord

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst en zijn er minimumvereisten?

Er is een aantal belangrijke wetten met minimumvereisten waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen. Lees meer.

Vraag en antwoord