69 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wanneer zal de Wnra in werking treden? En wat gebeurt er voor die tijd?

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is voorzien op 1 januari 2020. Wat moet er voor die ...

Vraag en antwoord

Waarom is besloten de vormgeving van de rechtspositie van ambtenaren aan te passen?

De rechtspositie van ambtenaren wordt aangepast zodat de positie van ambtenaren en werknemers zoveel mogelijk gelijk is. Lees ...

Vraag en antwoord

Hoeveel ambtenaren gaan onder de Ambtenarenwet 2017 vallen?

Er gaan ongeveer een half miljoen personen onder de Wnra vallen. Lees verder.

Vraag en antwoord

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de Wnra?

Een belangrijk gevolg van de Wnra is dat de aanstelling van ambtenaren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Lees meer.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een cao?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst op individueel niveau: een overeenkomst tussen één werkgever en één werknemer.

Vraag en antwoord

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst en zijn er minimumvereisten?

Er is een aantal belangrijke wetten met minimumvereisten waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen. Lees meer.

Vraag en antwoord

Gelden er onder de Wnra nog bijzondere regels voor ambtenaren?

De ambtenaar behoudt een bijzondere status. Bekijk hier wat dat voor ambtenaren betekent.

Vraag en antwoord

Overzicht van bepalingen van driekwart dwingend recht uit het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 10

Gebruik dit overzicht als hulpmiddel bij het maken van cao-afspraken en het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten.

Richtlijn | 23-10-2017

Overzicht van bepalingen van semi-dwingend recht uit het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 10

Gebruik dit overzicht als hulpmiddel bij het maken van cao-afspraken en het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten.

Richtlijn | 23-10-2017

Overzicht dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 10

Gebruik dit overzicht als hulpmiddel bij het maken van cao-afspraken en het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten.

Richtlijn | 23-10-2017