50 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat gebeurt er met lopende bezwaar- en beroepsprocedures?

Lopende procedures kunnen worden voortgezet volgens de eerder geldende regels en procedures. Lees meer.

Vraag en antwoord

Is procederen bij de civiele rechter duurder dan bij de bestuursrechter?

Ja, procederen bij de civiele rechter is duurder dan bij de bestuursrechter. Lees meer over de kosten.

Vraag en antwoord

Blijven er geschillenregelingen bestaan?

Het is aan de verenigingen van werkgevers en werknemers om op organisatie- of sectorniveau afspraken te maken over een ...

Vraag en antwoord

Wordt met onbezoldigde ambtenaren ook een arbeidsovereenkomst gesloten?

Met ambtenaren die onbezoldigd zijn kan geen arbeidsovereenkomst worden gesloten. Lees meer.

Vraag en antwoord

Wordt er met de bonden/sociale partners overlegd?

Over de wijze van invoering en uitvoering van de Wnra wordt overlegd gevoerd met de bonden. Lees meer.

Vraag en antwoord

Hebben de bonden met de Wnra ingestemd?

De bonden hebben in een kort geding een overleg met de minister van BZK geëist over de nieuwe wet. Lees verder.

Vraag en antwoord

Tot welke categorieën medewerkers leidt de Wnra?

De categorieën medewerkers na inwerkingtreding van de Wnra zijn gewone werknemers in het bedrijfsleven, ambtenaren en ...

Vraag en antwoord

Waarom vallen er mensen die voorheen geen ambtenaar waren onder de Ambtenarenwet 2017?

De Wnra geldt voor sommige mensen die voorheen geen ambtenaar waren, zoals in organisaties waar het gewone arbeidsrecht al van ...

Vraag en antwoord

Praktijkvoorbeeld: Unie van Waterschappen

Deze brief kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw eigen communicatie.

Brief | 04-10-2017

Wat waren ooit de redenen om ambtenaren een speciale rechtspositie te geven?

Met name staatsrechtelijke overwegingen hebben in het verleden geleid tot een bijzondere rechtspositie voor ambtenaren.

Vraag en antwoord