69 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Praktijkvoorbeeld: Unie van Waterschappen

In dit praktijkvoorbeeld deelt de Unie van Waterschappen hoe zij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ...

Brochure | 16-10-2017

Wat zijn de hoofdlijnen van het overgangsrecht van de Ambtenarenwet 2017?

Het overgangsrecht regelt o.a. dat de aanstelling van een individuele ambtenaar wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Lees ...

Vraag en antwoord

Kan een ambtenaar onder het private ontslagrecht makkelijker worden ontslagen?

Nee, een redelijke grond voor ontslag is ook in het private ontslagrecht vereist. Lees verder.

Vraag en antwoord

Is er nog plaats voor een Georganiseerd Overleg op organisatieniveau?

Het is aan de sociale partners om te bepalen met welke partijen en op welk niveau overleg wordt gevoerd. Lees verder.

Vraag en antwoord

Welke regels gelden er onder de Wnra voor de nieuwe cao's voor ambtenaren?

De Wet op de cao, Wet AVV en Wet op de loonvorming gaan gelden voor de nieuwe cao’s voor ambtenaren als de Wnra inwerking treedt.

Vraag en antwoord

Hoe worden de invoeringskosten van de nieuwe wet betaald?

De kosten worden door de departementen en sectoren (overheidswerkgevers) ingepast binnen de eigen begroting.

Vraag en antwoord

Kan ambtenaren nog verboden worden om nevenactiviteiten te vervullen?

Ambtenaren mogen alleen nevenwerkzaamheden verrichten als dat hun werk of de openbare dienst niet schaadt.

Vraag en antwoord

Kunnen ambtenaren nog disciplinair gestraft worden?

Lees welke maatregelen uit het private arbeidsrecht de disciplinaire maatregelen vervangen om ambtenaren te straffen onder ...

Vraag en antwoord

Wat als er bij inwerkingtreding van de Wnra nog geen cao is afgesloten?

Als bij inwerkingtreding van de Wnra nog geen cao is gesloten, blijven de oude rechtspositieregelingen verbindend. Lees verder.

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er met lopende bezwaar- en beroepsprocedures?

Lopende procedures kunnen worden voortgezet volgens de eerder geldende regels en procedures. Lees meer.

Vraag en antwoord