66 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wordt er met de bonden/sociale partners overlegd?

Over de wijze van invoering en uitvoering van de Wnra wordt overlegd gevoerd met de bonden. Lees meer.

Vraag en antwoord

Hebben de bonden met de Wnra ingestemd?

De bonden hebben in een kort geding een overleg met de minister van BZK geëist over de nieuwe wet. Lees verder.

Vraag en antwoord

Tot welke categorieën medewerkers leidt de Wnra?

De categorieën medewerkers na inwerkingtreding van de Wnra zijn gewone werknemers in het bedrijfsleven, ambtenaren en ...

Vraag en antwoord

Waarom vallen er mensen die voorheen geen ambtenaar waren onder de Ambtenarenwet 2017?

De Wnra geldt voor sommige mensen die voorheen geen ambtenaar waren, zoals in organisaties waar het gewone arbeidsrecht al van ...

Vraag en antwoord

Praktijkvoorbeeld: Unie van Waterschappen

Deze brief kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw eigen communicatie.

Brief | 04-10-2017

Wat waren ooit de redenen om ambtenaren een speciale rechtspositie te geven?

Met name staatsrechtelijke overwegingen hebben in het verleden geleid tot een bijzondere rechtspositie voor ambtenaren.

Vraag en antwoord

Praktijkvoorbeeld: Unie van Waterschappen

Deze flyer kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw eigen communicatie.

Brochure | 02-10-2017

Format vergelijking publiekrechtelijke rijksbrede rechtspositieregelingen en privaat arbeidsrecht

In dit praktijkvoorbeeld deelt het Rijk hoe zij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ...

Brochure | 01-10-2017

Factsheet voor de ABD: Normalisering rechtspositie ambtenaren

In dit praktijkvoorbeeld deelt het Rijk hoe zij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ...

Brochure | 01-10-2017

Praktijkvoorbeeld: Unie van Waterschappen

In dit praktijkvoorbeeld deelt de Unie van Waterschappen hoe zij de invoering van de Wnra voorbereiden. Deze documenten kunt u ...

Brochure | 01-10-2017