Documenten

72 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Overzicht van bepalingen van driekwart dwingend recht uit het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 10

Gebruik dit overzicht als hulpmiddel bij het maken van cao-afspraken en het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten.

Richtlijn | 23-10-2017

Overzicht van bepalingen van semi-dwingend recht uit het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 10

Gebruik dit overzicht als hulpmiddel bij het maken van cao-afspraken en het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten.

Richtlijn | 23-10-2017

Overzicht dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 10

Gebruik dit overzicht als hulpmiddel bij het maken van cao-afspraken en het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten.

Richtlijn | 23-10-2017

Praktijkvoorbeeld: Unie van Waterschappen

In dit praktijkvoorbeeld deelt de Unie van Waterschappen hoe zij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ...

Brochure | 16-10-2017

Wat zijn de hoofdlijnen van het overgangsrecht van de Ambtenarenwet 2017?

Het overgangsrecht regelt o.a. dat de aanstelling van een individuele ambtenaar wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Lees ...

Vraag en antwoord

Kan een ambtenaar onder het private ontslagrecht makkelijker worden ontslagen?

Nee, een redelijke grond voor ontslag is ook in het private ontslagrecht vereist. Lees verder.

Vraag en antwoord

Is er nog plaats voor een Georganiseerd Overleg op organisatieniveau?

Het is aan de sociale partners om te bepalen met welke partijen en op welk niveau overleg wordt gevoerd. Lees verder.

Vraag en antwoord

Welke regels gelden er onder de Wnra voor de nieuwe cao's voor ambtenaren?

De Wet op de cao, Wet AVV en Wet op de loonvorming gaan gelden voor de nieuwe cao’s voor ambtenaren als de Wnra inwerking treedt.

Vraag en antwoord

Hoe worden de invoeringskosten van de nieuwe wet betaald?

De kosten worden door de departementen en sectoren (overheidswerkgevers) ingepast binnen de eigen begroting.

Vraag en antwoord

Kan ambtenaren nog verboden worden om nevenactiviteiten te vervullen?

Ambtenaren mogen alleen nevenwerkzaamheden verrichten als dat hun werk of de openbare dienst niet schaadt.

Vraag en antwoord