In de praktijk

De teksten op deze pagina en in de bijbehorende rubrieken dateren van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

In deze rubriek zijn alle hulpmiddelen bij de implementatie van de Wnra verzameld. Denk aan modelovereenkomsten, andere sjablonen, communicatieteksten en checklists of leidraden. Lees hoe andere sectoren en organisaties de implementatie oppakken in de interviews.

Hulpmiddelen bij de implementatie en projectmanagement

Ook deelden collega-organisaties hulpmiddelen voor de implementatie als project in het algemeen:

Uw verhaal of document delen?

Heeft u middelen of ervaringen die van waarde kunnen zijn voor collega-overheidswerkgevers, HR-professionals of arbeidsjuristen? Deel ze gerust met ons! Neem contact op via postbuswnra@minbzk.nl.