Informatieve brief voor Rijksambtenaren

Gebruik deze informatieve brief van de Rijksoverheid als voorbeeld in de communicatie naar uw medewerkers toe. De bijlage is een brochure van P-Direkt over de Wnra.