Factsheet voor de ABD: Normalisering rechtspositie ambtenaren

In dit praktijkvoorbeeld deelt het Rijk hoe zij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voorbereidt. Deze factsheet is bedoeld voor leidingevenden of bestuurders en kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw eigen communicatie.