Praktijkvoorbeeld: Unie van Waterschappen

In dit praktijkvoorbeeld deelt de Unie van Waterschappen hoe zij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voorbereiden. Deze powerpointpresentatie kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw eigen communicatie.