Nieuwsbericht over de Ketenbepaling

Basistekst met uitleg over de Ketenbepaling, bedoeld voor voorlichting aan HR-adviseurs en Leidinggevenden. N.B.: deze tekst is niet meer actueel. Het nieuwsbericht dateert van november 2017. Inmiddels is de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking en wijzigt de ketenbepaling in het Burgerlijk Wetboek. De termijn van 24 maanden in de ketenbepaling wordt verlengd naar 36 maanden. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht van 3 juni 2019: Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) aangenomen door de Eerste Kamer.