Factsheet voor HR-adviseurs: veranderingen toepassing ketenbepaling van de sector Rijk

In dit praktijkvoorbeeld deelt het Rijk hoe zij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voorbereidt. Dit document kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw eigen communicatie.