Q en A's over de vereisten voor cao’s naar aanleiding van de Wnra

De Q en A's over de vereisten voor cao's naar aanleiding van de Wnra van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn te gebruiken als hulpmiddel bij het maken van cao-afspraken en het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten. Het document geeft beknopte overzichten die zo zorgvuldig mogelijk zijn samengesteld op basis van de huidige tekst van de geldende arbeidsvoorwaardenwetgeving (stand van zaken december 2018).