Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: ketenbepaling

Deze animatiefilm kunt u inzetten om de HR-adviseurs en leidinggevenden in uw organisatie voor te lichten over de Ketenbepaling. Let op: niet bij elke sector of werkgeversorganisatie wijzigt dit. Bij gemeenten verandert er bijvoorbeeld niets.

N.B.: de tekst en het animatiefilmpje zijn niet meer actueel. Deze dateren van november 2017. Inmiddels is de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking en wijzigt de ketenbepaling in het Burgerlijk Wetboek. De termijn van 24 maanden in de ketenbepaling wordt verlengd naar 36 maanden. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht van 3 juni 2019: Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) aangenomen door de Eerste Kamer.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: ketenbepaling

De planning is erop gericht dat in 2020 de wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Het kan zijn dat er dan in uw organisatie andere regels gaan gelden voor de verlenging van opeenvolgende, tijdelijke contracten; de ketenbepaling. Zijn die regels voor u straks inderdaad anders, dan kan dat nu al gevolgen hebben.  Stel, u wilt na afloop van een tijdelijk dienstverband, uw medewerker een nieuw tijdelijk dienstverband aanbieden dat tot na 2020 loopt. Dan kan het zijn dat u uw medewerker vast aan moet nemen. Want, als het private arbeidsrecht geldt, verandert er mogelijk een aantal zaken rond de ketenbepaling. Werknemers mogen straks in twee jaar maximaal drie opvolgende tijdelijke dienstverbanden krijgen. Elk volgend dienstverband is vast. Het kabinet wil de termijn van twee jaar uitbreiden naar drie jaar, maar daarvoor moet eerst de wet gewijzigd worden. Voorlopig geldt de termijn van twee jaar nog.  Wilt u toch liever een opvolgend tijdelijk dienstverband aanbieden dan moet u zes maanden wachten, voordat de volgende periode van twee jaar ingaat. Bedenk bij het aanbieden van een tijdelijk dienstverband, dat u die dus maar beperkt achterelkaar kunt aanbieden. Een dienstverband dat duurt tot een project klaar is, voorkomt verlengingen. De ketenbepaling geldt overigens ook als uw medewerker ergens anders bij dezelfde werkgever een tijdelijk dienstverband had. Check bij je werkgeversorganisatie wie er straks de 'werkgever' is. Want voor sommigen verandert dit als de Wnra ingaat. Hoe het ook zij, als u deze veranderingen van de nieuwe rechtspositie ambtenaren kent, kunt u daar naar handelen. Dus: weeg goed af of u wel of niet een vast contract wilt.  Sluit u meer dan 3 tijdelijke contracten achter elkaar af, bij elkaar langer dan 2 jaar en zonder onderbreking van 6 maanden? Dan volgt automatisch een vast contract.  Meer weten? Neem contact op met je werkgeversorganisatie en kijk op de website.