Geschillen

Sinds 1 januari 2020 is de geschillenregeling voor ambtenaren vervallen en worden geschillen op een andere manier afgehandeld. Lees op de pagina Procesrecht, bezwaar en beroep hoe dat in elkaar zit, of in de Q&A 'Blijven er geschillenregelingen bestaan?'. Op deze pagina leest u hoe andere werkgevers omgaan met geschillen na ingang van de Wnra.

Praktijkverhalen: