Geschillen

Zodra de Wnra ingaat, geldt voor ambtenaren dat de geschillenregeling vervalt en op een andere manier worden afgehandeld. Lees op de pagina Procesrecht, bezwaar en beroep hoe dat in elkaar zit, of in de Q&A 'Blijven er geschillenregelingen bestaan?'. Op deze pagina leest u hoe andere werkgevers omgaan met geschillen na ingang van de Wnra.

Praktijkverhalen: