Integriteit

Burgers moeten op een integere, eerlijke en betrouwbare overheid kunnen rekenen. Integriteit van ambtenaren is daarvoor van groot belang. Ambtenaren moeten weten welke rechten en plichten zij hebben ten aanzien van integriteit. Meer over de veranderingen op het gebied van integriteit door de Ambtenarenwet 2017 leest u hier.

Hieronder vindt u praktische hulpmiddelen.

Handige documenten