Informatievoorziening aan medewerkers: praktijkvoorbeeld van de UvW

De komende tijd informeert u als werkgever uw medewerkers over de gevolgen van de Wnra. Op de pagina In de praktijk ziet u hoe andere werkgevers of sectoren dit doen. De Unie van Waterschappen (UvW) heeft bijvoorbeeld een online magazine ontwikkeld waarin voor de waterschappen wordt samengevat wat er verandert. Daarin vindt u onder andere het artikel: ‘Straffen in 2025?’.

Als de Wnra in werking treedt, waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2020, geldt het Burgerlijk Wetboek (BW) ook voor de waterschappen. De huidige disciplinaire maatregelen in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) sluiten daar niet bij aan. De Unie van Waterschappen heeft een werkgroep aangesteld die kijkt wat er naast het BW nog aan regelgeving nodig is.

Aanvullende regels voor medewerkers

Joke Goedhart, secretaris-directeur bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, vertelt: “In de basis denk ik helemaal niet in straffen, maar zoals bij elk contract moet je ook iets regelen voor als het mis gaat.” De aangestelde werkgroep gaat op zoek naar de aanvullende regels die nodig zijn en een plek om deze vast te leggen. Bijvoorbeeld in een personeelshandboek.

Meer informatie

Lees het gehele artikel en de andere artikelen in het online magazine van de Unie van Waterschappen. Wilt u meer praktijkvoorbeelden zien? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u 10 keer per jaar het nieuws over de Wnra in uw mailbox.