Kennispunt biedt materialen en opleidingen Nieuwe Rechtspositie voor HR-professionals bij het Rijk

De Wnra is van invloed op alle medewerkers bij de Rijksoverheid. Dat betekent een flinke praktische uitdaging voor HR. Om de overgang naar het private arbeidsrecht goed voor te bereiden heeft de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijksoverheid (UBR) het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (Knrr) in het leven geroepen. Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten, bieden informatie en dragen bij aan de opleidingen. Wat komt er allemaal op HR af?

Beeld: Pixabay

Interactieve poster: alle acties, hulp en deadlines in kaart

Eind 2018 publiceerde het Knrr een interactieve poster waar de belangrijkste zaken helder zijn samengevat. Het leest als een soort gezamenlijk plan van aanpak: Wat moeten HR-adviseurs oppakken? Welke hulp biedt het Knrr en welke ondersteuning is er nog meer? Wanneer moet het af zijn? Het gaat daarbij niet alleen om HR-processen en communicatie, maar ook om ICT, regelingen en opleidingen. Daarnaast kunnen rijksambtenaren bij het Knrr terecht voor al hun vragen: op de website, via het e-mailadres of telefonisch. Bekijk de poster:

Rijksbrede opleiding Nieuwe Rechtspositie voor HR-adviseurs

Het Rijk organiseert voor alle HR-adviseurs opleidingen. Deze opleiding bestaat uit een programma dat aansluit bij het personeelsbeleid en de rijksbrede cao. Aan die laatste wordt nog druk geschreven. Docenten van Boontje Advocaten Arbeidsrecht, leerspecialisten van the Smart Learning Company en arbeidsjuristen van UBR|EC O&P bieden een lespakket dat op maat gesneden is op de praktijk bij het Rijk en waarbij meerdere leerroutes kunnen worden gevolgd. Lees ook de verhalen van de docenten.

Inmiddels heeft de eerste Masterclass plaatsgevonden, waarbij HR-adviseurs van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) aan de slag gingen met begrippen in het arbeidsrecht, verschillende contractvormen, vaste en tijdelijke aanstellingen en het cao-recht. Lees hoe docenten en cursisten van VWS deze eerste masterclass hebben ervaren, en hoe het was opgezet.

Meer weten of ook een goed voorbeeld delen?

Nieuwsgierig geworden? Op de website van het het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (Knrr) vind je hun aanpak, informatie en middelen rond de implementatie van de Wnra bij het Rijk. Heb jij een ander goed voorbeeld rond de implementatie en wil je die delen? Laat het ons weten!