Praktijkvoorbeeld Jaarverslag integriteit gemeente Haarlemmermeer 2018

Op grond van de Ambtenarenwet 2017 moeten overheidswerkgevers jaarlijks verantwoording afleggen voor het gevoerde integriteitsbeleid. Een vergelijkbare bepaling is momenteel al opgenomen in de huidige Ambtenarenwet. In de bijlage treft u het Jaarverslag integriteit 2018 van de gemeente Haarlemmermeer aan. De gemeente Haarlemmermeer heeft ervoor gekozen om in de vorm van een infographic verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid in 2018 af te leggen.

Het jaarverslag biedt snel inzicht en is een mooi voorbeeld van hoe momenteel verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid. Deze rapportage kan als inspiratie dienen voor hoe overheidswerkgevers na inwerkingtreding van de Wnra om moeten gaan met de verplichting tot verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid. Uiteraard kunt u ook voor een andere vorm kiezen om verantwoording af te leggen over het gevoerde integriteitsbeleid. In ieder geval zal de verantwoording na inwerkingtreding van de Wnra moeten zijn gebaseerd op de Ambtenarenwet 2017 en het private arbeidsrecht.