24 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Wanneer zal de Wnra in werking treden? En wat gebeurt er voor die tijd?

De planning is erop gericht dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 in werking zal treden....

Vraag en antwoord

Waarom is besloten de vormgeving van de rechtspositie van ambtenaren aan te passen?

Het gaat erom dat de rechtspositie van ambtenaren en werknemers zoveel mogelijk gelijk is. Dit is vooral een principiële keuze.

Vraag en antwoord

Hoeveel ambtenaren gaan onder de Wnra vallen?

Er gaan meer dan een half miljoen personen onder de nieuwe wet vallen (gebaseerd op cijfers over 2016).

Vraag en antwoord

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de Wnra?

Een belangrijk gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is dat de aanstelling van zittende ambtenaren...

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een cao?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst op individueel niveau: een overeenkomst tussen één werkgever en één werknemer.

Vraag en antwoord

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst en zijn er minimumvereisten?

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de...

Vraag en antwoord

Gelden er onder de Wnra nog bijzondere regels voor ambtenaren?

Ja, de ambtenaar behoudt een bijzondere status. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft niet tot gevolg dat...

Vraag en antwoord

Er komt overgangsrecht, wat betekent dit?

Het overgangsrecht regelt dat met inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) de aanstelling van...

Vraag en antwoord

Kan een ambtenaar onder het private ontslagrecht makkelijker worden ontslagen?

Nee, ook in het private ontslagrecht is een redelijke - in de wet geregelde - grond voor ontslag vereist. Een goed dossier...

Vraag en antwoord

Is er nog plaats voor een Georganiseerd Overleg op organisatieniveau?

In tegenstelling tot het ambtenarenrecht, waarin het overleg en de overlegpartners wettelijk zijn geregeld, geldt in het...

Vraag en antwoord