25 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Wat gebeurt er als de grenzen van een mandaat worden overschreden?

Zijn de grenzen van een mandaat overschreden, dan kan het vertrouwensbeginsel bescherming bieden aan iemand die erop vertrouwde ...

Vraag en antwoord

Wanneer zal de Wnra in werking treden? En wat gebeurt er voor die tijd?

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is voorzien op 1 januari 2020. Wat moet er voor die ...

Vraag en antwoord

Waarom is besloten de vormgeving van de rechtspositie van ambtenaren aan te passen?

De rechtspositie van ambtenaren wordt aangepast zodat de positie van ambtenaren en werknemers zoveel mogelijk gelijk is. Lees ...

Vraag en antwoord

Hoeveel ambtenaren vallen onder de Ambtenarenwet 2017?

Er gaan ongeveer een half miljoen personen onder de Wnra vallen. Lees verder.

Vraag en antwoord

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de Wnra?

Een belangrijk gevolg van de Wnra is dat de aanstelling van ambtenaren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Lees meer.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een cao?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst op individueel niveau: een overeenkomst tussen één werkgever en één werknemer.

Vraag en antwoord

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst en zijn er minimumvereisten?

Er is een aantal belangrijke wetten met minimumvereisten waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen. Lees meer.

Vraag en antwoord

Gelden er onder de Wnra nog bijzondere regels voor ambtenaren?

De ambtenaar behoudt een bijzondere status. Bekijk hier wat dat voor ambtenaren betekent.

Vraag en antwoord

Wat zijn de hoofdlijnen van het overgangsrecht van de Ambtenarenwet 2017?

Het overgangsrecht regelt o.a. dat de aanstelling van een individuele ambtenaar wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Lees ...

Vraag en antwoord

Kan een ambtenaar onder het private ontslagrecht makkelijker worden ontslagen?

Nee, een redelijke grond voor ontslag is ook in het private ontslagrecht vereist. Lees verder.

Vraag en antwoord