25 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Is er nog plaats voor een Georganiseerd Overleg op organisatieniveau?

Het is aan de sociale partners om te bepalen met welke partijen en op welk niveau overleg wordt gevoerd. Lees verder.

Vraag en antwoord

Welke regels gelden er onder de Wnra voor de nieuwe cao's voor ambtenaren?

De Wet op de cao, Wet AVV en Wet op de loonvorming gaan gelden voor de nieuwe cao’s voor ambtenaren als de Wnra inwerking treedt.

Vraag en antwoord

Hoe worden de invoeringskosten van de nieuwe wet betaald?

De kosten worden door de departementen en sectoren (overheidswerkgevers) ingepast binnen de eigen begroting.

Vraag en antwoord

Kan ambtenaren nog verboden worden om nevenactiviteiten te vervullen?

Ambtenaren mogen alleen nevenwerkzaamheden verrichten als dat hun werk of de openbare dienst niet schaadt.

Vraag en antwoord

Kunnen ambtenaren nog disciplinair gestraft worden?

Lees welke maatregelen uit het private arbeidsrecht de disciplinaire maatregelen vervangen om ambtenaren te straffen onder ...

Vraag en antwoord

Wat als er bij inwerkingtreding van de Wnra nog geen cao is afgesloten?

Als bij inwerkingtreding van de Wnra nog geen cao is gesloten, blijven de oude rechtspositieregelingen verbindend. Lees verder.

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er met lopende bezwaar- en beroepsprocedures?

Lopende procedures kunnen worden voortgezet volgens de eerder geldende regels en procedures. Lees meer.

Vraag en antwoord

Is procederen bij de civiele rechter duurder dan bij de bestuursrechter?

Ja, procederen bij de civiele rechter is duurder dan bij de bestuursrechter. Lees meer over de kosten.

Vraag en antwoord

Blijven er geschillenregelingen bestaan?

Het is aan de verenigingen van werkgevers en werknemers om op organisatie- of sectorniveau afspraken te maken over een ...

Vraag en antwoord

Wordt met onbezoldigde ambtenaren ook een arbeidsovereenkomst gesloten?

Met ambtenaren die onbezoldigd zijn kan geen arbeidsovereenkomst worden gesloten. Lees meer.

Vraag en antwoord