Nieuwe overheidswerkgevers

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe overheidswerkgevers bijgekomen. De veranderingen voor nieuwe overheidswerkgevers zijn minder ingrijpend dan voor eerdere werkgevers bij de overheid. Wat is er voor u als nieuwe overheidswerkgever veranderd?

Door de nieuwe omschrijving van het begrip ‘overheidswerkgever’ in de Ambtenarenwet 2017, zijn er (groepen) ambtenaren bijgekomen. Ook vallen er groepen ambtenaren juist niet onder de Wnra. Bekijk of de Wnra voor u geldt op de pagina Wie valt er onder de Wnra?

Er zijn nieuwe ambtenaren bijgekomen

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Ambtenarenwet ook van toepassing op werknemers die voorheen op basis van een arbeidsovereenkomst werkten bij een organisatie die in de nieuwe Ambtenarenwet wordt gedefinieerd als een ‘overheidswerkgever’. Voor deze groep nieuwe ambtenaren zijn de veranderingen minder ingrijpend dan de veranderingen voor de ambtenaren die voorheen een eenzijdige aanstelling hadden.

Nieuwe overheidswerkgevers zijn bijvoorbeeld het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), de Stichting Autoriteit Financiële Markten, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Cultuurfondsen, de Stichting Vervangingsfonds en de Stichting Participatiefonds.

Uw medewerkers waren nog geen ambtenaren, maar zijn dat nu wel?

De medewerkers die ambtenaar werden omdat hun organisatie ‘overheidswerkgever’ werd, vielen al onder het private arbeidsrecht. Zij hadden bijvoorbeeld al een arbeidsovereenkomst. Een aantal dingen is wel veranderd:

  • de medewerkers behouden een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, maar zij krijgen de ‘status’ van ambtenaar;
  • de regels die volgen uit de nieuwe Ambtenarenwet over onder andere de ambtseed/-belofte, allerlei integriteitsvoorschriften, geheimhouding, beperkingen in het openbaren van gedachten en gevoelens en het recht van vergadering en betoging zijn van toepassing;
  • de nieuwe ambtenaren zullen dus een ambtseed of -belofte moeten afleggen;
  • als er afwijkende voorschriften zijn opgenomen in bijvoorbeeld bestaande arbeidsovereenkomsten en cao’s, zullen deze zo nodig moeten worden aangepast aan de Ambtenarenwet 2017.

Wat moet u doen als nieuwe overheidswerkgever?

  • Als overheidswerkgever moet u inventariseren wat de overgang naar de nieuwe Ambtenarenwet voor uw eigen organisatie betekent.
  • U moet ervoor zorgen dat alle huidige medewerkers de eed of belofte afleggen en dat ook de nieuwe medewerkers bij indiensttreding de eed of belofte afleggen.
  • U moet inventariseren of er afwijkende voorschriften zijn opgenomen in bijvoorbeeld bestaande arbeidsovereenkomsten en cao’s, en die (waar nodig) aanpassen aan de Ambtenarenwet 2017.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het ministerie waar u onder valt. Zie ook de pagina Contact of praktische informatie en tips op de pagina Aan de Slag.

Vraag en antwoord

Lees ook de vragen en antwoorden speciaal voor nieuwe overheidswerkgevers.