Waarom vallen er mensen die voorheen geen ambtenaar waren onder de Ambtenarenwet 2017?

Het gaat om mensen die bij organisaties werken waar het gewone arbeidsrecht al van toepassing was. Bijvoorbeeld medewerkers van het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en De Nederlandsche Bank.

De status van hun werkgever als bestuursorgaan of een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld (dit is te vinden in de wet), rechtvaardigt het dat de Ambtenarenwet ook op hen van toepassing is. Wat in de Ambtenarenwet geregeld is over integriteit en beperking van grondrechten hoort ook voor hen te gelden. Verder blijven zij gewoon op basis van arbeidsovereenkomsten werken.