Is de Wnra op uw organisatie van toepassing?

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verdwijnt de eenzijdige aanstelling voor de meeste ambtenaren. Daarnaast komt er met de Wnra een nieuwe Ambtenarenwet: de Ambtenarenwet 2017. Is deze wet op uw organisatie van toepassing? Gebruik onderstaand schema om hierachter te komen.

De Wnra is een wet die de oude Ambtenarenwet vervangt door de Ambtenarenwet 2017. Ambtenaren krijgen een arbeidsovereenkomst, net als werknemers in het bedrijfsleven. Maar de ambtelijke status verdwijnt niet. Is de Ambtenarenwet 2017 op uw organisatie van toepassing, dan bent u overheidswerkgever in de zin van die wet en gaat het private arbeidsrecht voor uw organisatie gelden. Met onderstaand schema kunt u uitvinden of uw organisatie onder de Ambtenarenwet 2017 valt.

Wnra-checkerKies hieronder welke optie van toepassing is.

Valt uw organisatie onder de Ambtenarenwet 2017?

Op de pagina Wat verandert er? leest u wat dit betekent. Hier leest u ook wat uw koepel of werkgeversorganisatie al oppakt en wat u zelf kunt of moet doen.

Let op: het kan zijn dat uw organisatie door de Wnra een (nieuwe) ‘overheidswerkgever’ wordt. Dit komt doordat de Ambtenarenwet 2017 een nieuwe definitie geeft van het begrip ‘overheidswerkgever’. De medewerkers in uw organisatie behouden in dat geval hun arbeidsovereenkomst. Het private arbeidsrecht is al op hen van toepassing en blijft ook van toepassing. Wel krijgen zij de ‘status’ van ambtenaar en wordt een aantal regels uit de nieuwe Ambtenarenwet op hen van toepassing. Deze regels betreffen vooral het integriteitsbeleid en het afleggen van de ambtseed. Deze nieuwe ambtenaren zullen dus een ambtseed moeten afleggen. Op de pagina Ambtenaarschap vindt u daar meer informatie over.

Komt u er niet uit?

Komt u er niet uit met bovenstaande informatie? Neem dan contact op via postbuswnra@minbzk.nl.