Is de Wnra op uw organisatie van toepassing?

De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verdween de eenzijdige aanstelling voor de meeste ambtenaren. Daarnaast kwam er met de Wnra een nieuwe Ambtenarenwet: de Ambtenarenwet 2017. Is deze wet op uw organisatie van toepassing? Gebruik onderstaand schema om hierachter te komen.

De Wnra is een wet die de oude Ambtenarenwet vervangt door de Ambtenarenwet 2017. Ambtenaren krijgen een arbeidsovereenkomst, net als werknemers in het bedrijfsleven. Maar de ambtelijke status verdwijnt niet. Is de Ambtenarenwet 2017 op uw organisatie van toepassing, dan bent u overheidswerkgever in de zin van die wet en geldt vanaf 1 januari 2020 het private arbeidsrecht voor uw organisatie. Met onderstaand schema kunt u uitvinden of uw organisatie onder de Ambtenarenwet 2017 valt.

Wnra-checkerKies hieronder welke optie van toepassing is.

Valt uw organisatie onder de Ambtenarenwet 2017?

Op de pagina Wat verandert er? leest u wat dit betekent. Hier leest u ook wat uw koepel of werkgeversorganisatie al oppakt en wat u zelf kunt of moet doen.

Let op: het kan zijn dat uw organisatie door de Wnra een (nieuwe) ‘overheidswerkgever’ wordt. Dit komt doordat de Ambtenarenwet 2017 een nieuwe definitie geeft van het begrip ‘overheidswerkgever’. De medewerkers in uw organisatie behouden in dat geval hun arbeidsovereenkomst. Het private arbeidsrecht was al op hen van toepassing en blijft ook van toepassing. Wel krijgen zij de ‘status’ van ambtenaar en wordt een aantal regels uit de nieuwe Ambtenarenwet op hen van toepassing. Deze regels betreffen vooral het integriteitsbeleid en het afleggen van de ambtseed. Deze nieuwe ambtenaren zullen dus een ambtseed moeten afleggen. Op de pagina Ambtenaarschap vindt u daar meer informatie over.