Informatieve brief sector Rijk beschikbaar

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Om alle rijksambtenaren te informeren over de invoering en de gevolgen van deze wet, heeft de sector Rijk aan alle rijksambtenaren een informatieve brief verstuurd.

In deze brief wordt uitgelegd waarom de Wnra wordt ingevoerd, en worden de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Bijgevoegd is een brochure van P-Direkt, die verder toelicht wat de Wnra voor ambtenaren in de praktijk betekent.

Download de informatieve brief en de bijlage daarbij.