Pensioen

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft geen gevolgen voor het ABP-pensioen. De inhoud van de materiële arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioen, is en blijft een zaak van de sociale partners (werkgevers en vakbonden).

Overleg tussen werkgevers en vakbonden

ABP is het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs. In de Wet privatisering ABP (WPA) is vastgelegd op welke wijze en met welke partijen over het ABP-pensioen wordt overlegd. In het centrale overleg tussen overheidswerkgevers en vakbonden wordt de pensioenovereenkomst gesloten. De afspraken zijn verder uitgewerkt in het ABP-pensioenreglement. Het is aan de sociale partners om de pensioenovereenkomst te wijzigen. De Wnra verandert daar niets aan.