Sociale zekerheid

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verandert niets aan de sociale zekerheid van ambtenaren. De wettelijke werknemersverzekeringen (WW, Ziektewet, WAO, enz.) waren al van toepassing op overheidspersoneel. Dit blijft onveranderd.

Vanaf de jaren 90 is de OOW-operatie (Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen) in gang gezet. Die zorgde ervoor dat de wettelijke werknemersverzekeringen zoals de WW, Ziektewet en de WAO ook voor ambtenaren gelden. Deze eerdere stap in het ‘normaliseringsproces’ kun je terugvinden in het historisch overzicht van ontwikkelingen in de rechtspositie van ambtenaren.

Ook aan eventuele bovenwettelijke WW-regelingen verandert de Wnra niets. Bovenwettelijke regelingen zijn onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en zijn dus onderwerp van cao-overleg.