Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. Voorlopig wordt het in werking gaan van de wet voorbereid en verandert er voor werkgevers nog niks. De vertegenwoordigers van de overheidssectoren zorgen tijdig voor de veranderingen die nodig zijn voor de invoering van de wet en de voorlichting daarover.

> Bekijk hier wie er aan zet is en wat er moet worden voorbereid.


In de dagelijkse praktijk zal er relatief weinig veranderen als gevolg van de wet. De werkgever sluit in het vervolg een tweezijdig arbeidscontract af met een nieuwe werknemer in plaats van dat hij of zij een eenzijdig aanstellingsbesluit neemt. Bij arbeidsgeschillen vervalt de afwijkende rechtsgang van ambtenaren. Net als in de marktsector gaat de kantonrechter hier voortaan over. Ook het systeem rond ontslag verandert: de overheidswerkgever kan straks in de meeste gevallen pas tot ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Materiƫle arbeidsvoorwaarden

De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering of vakantie-uren veranderen niet door de nieuwe wet. Net zoals nu het geval is wordt de inhoud van deze voorwaarden overeengekomen in het overleg van werkgevers en vakbonden. Bij onderhandelingen over een nieuwe cao kunnen wel andere afspraken gemaakt worden. Daarnaast blijven ambtenaren een speciale status houden. In de nieuwe Ambtenarenwet staan nog steeds regels over bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties te melden.