Hoe gaat het met de aanpassingswetgeving voor de Wnra?

De Wnra is op 28 maart 2017 bekrachtigd tot wet. Maar de wet kon niet meteen worden ingevoerd. Er moeten namelijk een groot aantal bestaande wetten en regelingen voor aangepast worden. In het voorjaar van 2017 is gestart met het schrijven van teksten voor deze zogenoemde aanpassingswetgeving. Hoe gaat dat proces en wat is de status?

Dit proces loopt voorspoediger dan verwacht. De planning was dat de aanpassingswetgeving in het voorjaar van 2019 naar de Tweede Kamer zou gaan, maar dat is het najaar van 2018 al gebeurd. Op dit moment wordt de wetgeving schriftelijk behandeld. In deze fase kunnen Kamerleden bijvoorbeeld vragen stellen of wijzigingsvoorstellen doen. Daarna vindt een plenaire behandeling in de Tweede Kamer plaats. Vervolgens behandelt de Eerste Kamer de wetsvoorstellen.

Verwachte planning

De planning is dat de aanpassingswetgeving medio 2019 naar de Eerste Kamer kan. Zodra de Eerste Kamer ook akkoord gaat, zal de aanpassingswetgeving bekrachtigd worden en gepubliceerd worden in het Staatsblad. Vervolgens zullen zowel de aanpassingswetgeving als de Wnra in werking treden. De Wnra treedt zeer waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking.

Het hele proces en de voortgang hiervan ziet er als volgt uit:

Visuele route wetgevingsproces Wnra

Meer weten over het maken van (nieuwe) wetten?

Zie hier een gedetailleerde uitleg over hoe een wet tot stand komt.