Hoe gaat het met de aanpassingswetgeving voor de Wnra?

De Wnra is op 28 maart 2017 bekrachtigd tot wet. Maar de wet kon niet meteen worden ingevoerd. Er moeten namelijk een groot aantal bestaande wetten en regelingen voor aangepast worden. In het voorjaar van 2017 is gestart met het schrijven van teksten voor deze zogenoemde aanpassingswetgeving. Hoe gaat dat proces en wat is de status?

Beeld: Pixabay

Dit proces loopt voorspoediger dan verwacht. De planning was dat de aanpassingswetgeving in het voorjaar van 2019 naar de Tweede Kamer zou gaan, maar dat is het najaar van 2018 al gebeurd. De schriftelijke behandeling van het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra is op 21 maart 2019 afgerond. Op 28 maart 2019 aanvaardde de Tweede Kamer dit wetsvoorstel als hamerstuk. Over dit wetsvoorstel is in de Tweede Kamer geen mondeling debat gevoerd en er zijn ook geen amendementen of moties ingediend.

Akkoord en verwachte inwerkingtreding

Update mei 2019: Op 16 april 2019 ging de Eerste Kamer akkoord met de aanpassingswetgeving en op 17 april bekrachtigde de koning het wetsvoorstel. Kort daarop zal de wet worden gepubliceerd in het Staatsblad. De datum van inwerkingtreding wordt bij koninklijk besluit bepaald, en dat betekent dat zowel de aanpassingswetgeving als de Wnra zeer waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking treedt.

Het hele proces en de voortgang hiervan ziet er als volgt uit, bekijk onderstaande afbeelding:

Deze figuur hierboven geeft de voortgang van het wetsproces weer. Dit zijn verschillende stappen en de huidige status. De Wnra is in werking getreden. Meer informatie over het wetsproces vind u hier.

Meer weten over het maken van (nieuwe) wetten?

Zie hier een gedetailleerde uitleg over hoe een wet tot stand komt.